HÁZIREND

Kedves Látogatóink, kérünk benneteket, hogy olvassátok el és tartsátok be az alábbi házirendet, aminek a célja az, hogy mindenki felhőtlenül szórakozhasson.

 1. Jelen Házirend a SimaLiba Várjátszóház (továbbiakban: Játszóház) teljes területére vonatkozik, rendelkezései minden olyan látogatóra kiterjednek, akik a Játszóház területére belépnek.
 2. Jelen Házirend rendelkezéseit a Játszóház vendégei a belépőjegy megváltásával önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. A Házirendben rögzített előírások, rendelkezések megismeréséért és megértéséért a vendégeket kizárólagos felelősség terheli.
 3. A Játszóház valamennyi játszóeszköze minősített és biztonságos, a legmagasabb szintű baleset-megelőzési előírásoknak megfelelő, de a Játszóház játszóeszközeit, szolgáltatásait vendégeink kizárólag saját felelősségükre és egészségi állapotuknak megfelelően vehetik igénybe. A Játszóház gyermek vendégeinek testi épségéért minden esetben szüleik, avagy felnőtt kísérőjük felel.
 4. A Játszóház vendégei elfogadják, hogy a Játszóház területén felépített várat, játékokat és bútorokat, illetve egyéb a Játszóházhoz tartozó eszközöket kizárólag a rendeltetésüknek megfelelően használják az állagmegóvás szem előtt tartásával.
 5. A Játszóház vendégei elfogadják, hogy saját biztonságuk és kellemes szórakozásuk érdekében a Játszóház dolgozóinak utasításait kötelező jelleggel betartják.
 6. Azon vendégektől, akik a Házirendben foglaltakat figyelmen kívül hagyják, a szolgáltatás megvonható, indokolt esetben a Játszóház területéről kitilthatók. A Házirend megsértéséből bekövetkező balesetért felelősséget nem vállalunk.
 7. A Játszóház területén, 14 éven aluli vendégek csak szülői felügyelettel, vagy felnőtt (18 év feletti) kísérővel tartózkodhatnak.
 8. A Játszóház területére ittas, bódult, vagy egyéb tudatmódosító szerek (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatt álló személy nem léphet be, a Játszóházban nem tartózkodhat.
 9. A Játszóház területére tűz- és balesetveszélyes tárgyakat (kés, tű, gyufa stb.) behozni tilos!
 10. A Játszóház területén és a bejárat előtt dohányozni tilos.
 11. A Játszóházba fertőző betegek, vagy fertőző bőrbetegségben szenvedők, sérült vagy nyílt sebfelülettel rendelkező személyek nem léphetnek be!
 12. A kisgyermekek részére kialakított játszóeszközök használata felnőtt vendégeink számára nem megengedett! Kérjük, a Bébirészlegen található tárgyakat ne vigyék ki a Játszóház többi részébe.
 13. A Játszóház területén mások nyugalmát zavaró módon zenét hallgatni egyéb zavaró hanghatást keltő eszközöket használni tilos!
 14. A Játszóház területén a közerkölcsöt, a közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait bármilyen módon megsérteni tilos!
 15. A Játszóház területére étel és ital behozatala nem engedélyezett. Kivételt képeznek ez alól a Trónteremben megtartott rendezvények.
 16. A Játszóházba hozott, vagy hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk! A kabátokat és a cipőket kérjük helyezzék el az öltözőben, a táskákat és egyéb értékeiket pedig szintén ingyenesen helyezhetik el az öltözőszekrényekben. Az öltözőszekrények használata óvadékköteles, mely a szekrénykulcs visszaadásakor visszajár.
 17. A Játszóházba való belépés előtt a vendégek kötelesek a pénztárban a megfelelő belépőjegyet megváltani; a pénztár dolgozójától a beléptető (a szolgáltatások igénybevételét elősegítő, annak időtartamát mérő, illetve rögzítő) karszalagot átvenni; a karszalagot távozásig viselni, megőrizni.
 18. A Játszóházba történő belépés érkezési sorrendben történik. Ez alól kivételt képezhetnek az előre bejelentett csoportok, mozgáskorlátozottak, mozgássérültek, kismamák). A Játszóház dolgozóinak joga van megtagadni a belépést, amennyiben a látogatók száma meghaladja a Játszóház hivatalos befogadóképességét.
 19. A Játszóház nyitva tartását a Játszóház vezetősége indokolt esetben (pl. hivatalos ünnepnapokon) megváltoztathatja, melyről köteles a vendégeket, lehetőségei szerint előzetesen, a Játszóház információs és tájékoztató felületein értesíteni.
 20. A teljes Játszóház ellenőrzése, a beléptetési, valamint biztonsági szempontból kockázatos területek monitorozása folyamatosan üzemelő video (kamera) rendszerrel történik. Üzemeltető a felvételeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolja, illetve, amennyiben felhasználására nem kerül sor, jogszabályi előírás szerint végérvényesen törli. A felvételek kiadása kizárólag az arra jogosult hatóság számára történhet.
 21. Üzemeltető felhívja vendégei figyelmét, hogy ha a Játszóház területén tevékenységének, szolgáltatásainak bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot, egyéb anyagot készít, vagy készített (mozgóképi, fényképfelvétel, hangfelvétel stb.) és azokon esetlegesen bármely vendég feltűnik, akkor vendégek a reklámanyagon, egyéb adathordozón való megjelenésükkel összefüggésben sem üzemeltetővel, sem harmadik személlyel szemben követeléssel nem léphetnek fel. A Játszóházba való belépéssel vendégeink elfogadják, hogy róluk az előbbiek szerinti célból felvételek készülhetnek.
 22. Jelen házirend 2018. június 9-én lép hatályba, rendelkezései kiterjednek minden vendégre, aki a Játszóház területére belép. Az üzemeltető jelen Házirend rendelkezéseinek megváltoztatására vonatkozó jogát fenntartja. A mindenkor kifüggesztett Házirend rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2018. június 9.

Kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!

Üzemeltető/Tulajdonos:

Petz Annamária

Pabor Trade Kft.

Székhely: 1171 Budapest, Gombosi u. 16/b. Fsz.2.

Elérhetőség: info@simaliba.hu